บุคลากร

รูปภาพผู้รับผิดชอบ

ผู้รับผิดชอบ

สึคาสะ อิโต

ปัญหาการใช้ทรัพยากรพลังงานที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้รับความสนใจในระดับโลก
เราให้ความสำคัญกับปัญหานี้ จึงได้พัฒนา "elesol-Plate" (แผ่นลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)
ขณะนี้บริษัทต่าง ๆ นำมาตรการหลายรูปแบบมาใช้เพื่อลดค่าไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์ของเราก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากบริษัทที่ใช้มาตรการเหล่านี้ มีผู้สอบถามเข้ามาทั้งจากในญี่ปุ่นและจากทั่วโลก ซึ่งเราก็ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์นี้ให้พวกเขา
เรามุ่งมั่นจะสร้างค่านิยมใหม่ในอนาคต และทำงานอย่างหนักเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

รูปภาพผู้รับผิดชอบ (คอลเซนเตอร์)

ผู้รับผิดชอบ (คอลเซนเตอร์)

จิอากิ ยามาอุระ

เราเชื่อว่าคอลเซนเตอร์มีบทบาทสำคัญในการแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเบื้องต้น อย่างที่เราทำกับผลิตภัณฑ์ elesol ของเรา แต่การนัดหมายพูดคุยเพียงอย่างเดียวอาจไม่ได้นำไปสู่การทำสัญญาเสมอไป ดังนั้นเรื่องที่เราใส่ใจมากที่สุดคือเสียงตอบรับ ซึ่งหากเสียงตอบรับดี พวกเขาย่อมยินดีจะพูดคุยกับเราเอง วิสัยทัศน์ของเราในอนาคตอันใกล้นี้คือการกระจายผลิตภัณฑ์ของเราไปทั่วโลก ไม่เพียงแค่ในประเทศญี่ปุ่น เราจึงอยากสั่งสมความรู้เพื่อหาหนทางบรรลุเป้าหมายนั้น

รูปภาพฝ่ายวิจัยและพัฒนา

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา

สึโยชิ โอกะ

"elesol-Plate" เป็นโลหะประกอบที่ผสมโดยกระบวนการพิเศษ elesol ลดการสูญเสียกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากสัญญาณรบกวนที่ไม่เสถียรได้ด้วยคุณลักษณะการกรองสัญญาณรบกวน ผลิตภัณฑ์นี้ไม่ต้องการการประกอบหรือบำรุงรักษา เราคิดว่าการลดการใช้ไฟฟ้าได้ 10% แทบจะถาวรเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมาก แม้ว่าการพัฒนาเกือบจะไม่ประสบความสำเร็จจนเราท้อใจในบางครั้ง เราก็ยินดีที่ลูกค้าพอใจกับสถานการณ์ปัจจุบัน แต่เราจะไม่หยุดอยู่แค่นี้ และจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ลูกค้าของเรารู้สึกยินดีเมื่อได้ใช้