คณะกรรมการ

ประธานบริษัทและประธานคณะกรรมการ
ชูโต ฮิโรชิ
ผู้อำนวยการ
อากิฮิโระ ฮิซาโตะ
ผู้อำนวยการ
เคสุเกะ นันริ
ผู้อำนวยการ
สึคาสะ อิโต