สารจากประธานบริษัท

บริการใหม่ที่ “elesol” สร้างขึ้น

elesol จะเผชิญความท้าทายและความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราจะหาวิธีแก้ปัญหาด้วยผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เพื่อลดค่าไฟฟ้าอยู่มากมาย แต่วิธีการลดค่าไฟฟ้า (แผ่นลดทอนคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ที่เรานำเสนออาจช่วยลดค่าไฟฟ้าให้บริษัทที่ใช้มาตรการอื่น ๆ อยู่แล้วได้มากขึ้นอีก นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ลดต้นทุนนี้ยังเป็นนวัตกรรมใหม่ล่าสุด ผมหวังว่าคุณจะให้การต้อนรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เป็นอย่างดี และร่วมเติบโตอย่างยั่งยืนกับลูกค้าของเราที่ elesol Innovation

ฮิโรชิ ชูโต

ประธานบริษัทและ CEO

elesol Inc.