ข้อมูล

เดือนพฤษภาคม 2018
เริ่มการพัฒนาร่วมกันที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งโตเกียว
27 เมษายน 2018
หนังสือพิมพ์ฟูจิ ซังเค รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ elesol ในญี่ปุ่น
24 เมษายน 2018
ปรับปรุงไซต์ใหม่
เดือนมีนาคม 2018
ได้รับเครื่องหมาย CE
เดือนกุมภาพันธ์ 2018
เปิดสำนักงานขายฟุกุโอกะ
เดือนธันวาคม 2017
บริษัทที่ประยุกต์ใช้ "เอเลโซล (elesol)" มีจำนวนทะลุถึง 3,000 บริษัท
เดือนพฤศจิกายน 2017
ออกเอกสารรับประกันคุณภาพ SGS
เดือนตุลาคม 2017
เปิดสำนักงานขายนาโกย่า
เดือนสิงหาคม 2017
จัดตั้งเซลซัส (CELSUS PLE LTD) เป็นบริษัทร่วมทุนขึ้นในสิงคโปร์
เดือนมิถุนายน 2017
บริษัทที่ประยุกต์ใช้ "เอเลโซล (elesol)" มีจำนวนทะลุถึง 1,000 บริษัท
เดือนเมษายน 2017
เปิดสำนักงานขายโอซาก้า
เดือนตุลาคม 2016
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน "เอเลโซล"
เดือนมีนาคม 2015
ก่อตั้งบริษัท เอเลโซล จำกัด (elesol Inc.)