สำนักงานประจำเขต

สำนักงานโตเกียว
อาคารยูชิน อาคารเสริม ชั้น 9, 3-27-11 ชิบุยะ, เขตชิบุยะ, กรุงโตเกียว,
150-0002 ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานนาโกย่า
อาคารเมคิ อีสต์ ชั้น 9, 5-28-1 นาโกย่า, เมคิ เขตนากามูระ, จังหวัดไอจิ,
450-0002 ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานโอซาก้า
อาคารซังเคียว อุเอดะ ชั้น 5, 1-5 โอซาก้า, โดยามาโจ เขตคิตะ, จังหวัดโอซาก้า,
530-0027 ญี่ปุ่น
สำนักงานฟุกุโอกะ
อาคารไอที II โซน A ชั้น 3, 1-5 ฟุกุโอกะ, ฮากะเตคิฮิงาชิ เขตฮากะตะ,
จังหวัดฟุกุโอกะ, 812-0013 ประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานคาโกชิมะ
อาคารเซยู ชั้น 1 และชั้น 2, 3-27 คาโกชิมะ, โอกุโระโจ, จังหวัดคาโกชิมะ,
892-0825 ประเทศญี่ปุ่น