คำถามที่พบบ่อย

สถานที่ของฉันใช้หลอดไฟ LED อยู่แล้ว การใช้ไฟฟ้าจะลดลงอีกได้หรือไม่

ได้ บริษัทที่เปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED และใช้ระบบประหยัดพลังงานอื่น ๆ สามารถคาดหวังได้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะลดลงอีก

ฉันจะลดการใช้ไฟฟ้าได้มากเพียงใด

คุณสามารถคาดหวังได้ว่าการใช้ไฟฟ้าจะลดลง 10% โดยเฉลี่ย

ฉันจะใช้ elesol ได้นานเท่าไร

คุณสามารถใช้ elesol ได้ตลอดไป เนื่องจากผลิตภัณฑ์ไม่ใช่อุปกรณ์ไฟฟ้าหรือเครื่องจักร

มีผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงานเช่นเดียวกับ elesol ในตลาดหรือไม่

ในตลาดมีผลิตภัณฑ์ เช่น หลอดไฟ LED, เบรกเกอร์อิเล็กทรอนิกส์, บริษัทพลังงานทางเลือก, ระบบควบคุมการใช้พลังงาน, ระบบการใช้ความร้อนใต้พิภพและความร้อน อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์เหล่านี้ต้องการเวลาและค่าใช้จ่ายในการลงทุนสูง ส่วน elesol เป็นผลิตภัณฑ์ที่ให้ผลแบบเดียวกันโดยมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่า

ฉันจะติดตั้ง elesol ได้อย่างไร

พนักงานมืออาชีพของเราจะติดตั้งอุปกรณ์ให้คุณ

ฉันสามารถยืนยันได้หรือไม่ว่าการใช้ไฟฟ้าลดลง

หลังจากติดตั้ง elesol คุณสามารถเปรียบเทียบกับการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่แล้วและปีที่แล้ว

elesol จะส่งผลกระทบต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าของฉันหรือไม่

elesol ไม่ส่งผลเสียต่อกระแสไฟฟ้า จึงไม่สร้างความเสียหายต่อเบรกเกอร์หรืออุปกรณ์อื่น ๆ

อุปกรณ์มีผลต่อแรงดันไฟฟ้าหรือไม่

อุปกรณ์ไม่มีผลกระทบต่อแรงดันไฟฟ้าหรือวงจรไฟฟ้า